Procedures en straffen

Als de correctionele rechtbank of het Hof van assisen het feit wettig en overtuigend bewezen acht en de verdachte schuld of opzet had op het plegen van het feit, kan de verdachte een straf opgelegd krijgen. Bovendien kan ook slechts een maatregel worden opgelegd. Straffen is maatwerk en het is daarom vooraf lastig te zeggen of u veroordeeld zal worden en welke straf u riskeert.
De mogelijke gevolgen van een veroordeling zijn:
Oplegging straf (geldboete en/of gevangenisstraf)
Weigering attest goed gedrag en zeden

De rol van een strafrechtadvocaat

Een strafrechtadvocaat kan er voor zorgen dat verdachten een eerlijk proces krijgen. Meestal zijn verdachten in zedenzaken al veroordeeld door de maatschappij. Uiteraard is het aan de rechter om tot een formeel oordeel te komen. Een advocaat zal strijden voor uw belang, in uiterste discretie en met de grootste zorgvuldigheid. De advocaat zal zoeken naar tegenbewijs en fouten in de opsporing of een strafmaatverweer voeren. Indien u geen blanco strafregister meer hebt kan een advocaat een vordering tot eerherstel uitoefenen in uw naam om zo te zorgen dat de gevolgen op professioneel gebied minimaal zijn.
Zedenfeiten Advocaten is een groot platform van advocaten die bijzonder veel kennis en ervaring hebben op het gebied van het strafrecht en zedendelicten in het bijzonder.
Slachtoffers
Voor slachtoffers kan een advocaat juridische bijstand bieden gedurende het strafproces. Het slachtoffer heeft de mogelijkheid zich burgerlijk partij te stellen op de rechtszitting. Daarbij kan in het geval van een veroordeling een schadevergoeding gevorderd worden van de dader. Een gespecialiseerde zedenadvocaat staat slachtoffers bij vanaf aanklacht tot uitspraak.

Heeft u vragen?

Raadpleeg direct onze adviesbalie. Onze juristen kunnen er voor zorgen dat de juiste zedenfeiten advocaat bij u in de buurt wordt gecontacteerd. Hiervoor bespreekt de juridische intakebalie graag de mogelijkheden met u. Lees over meer onze werkwijze.

Kosten
Uw contact met de Zedenfeiten Advocaten Balie is geheel kosteloos en vrijblijvend. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in zeden dossiers en zijn onafhankelijk. Wij begrijpen het belang van uw privacy en zorgen er voor dat uw informatie zeer discreet behandeld wordt.

Heeft u een vraag over een zedenfeit?
Mail uw vraag naar onze adviesbalie. Wij nemen direct vrijblijvend contact met u op en zullen uw vraag verder behandelen.


    Lees meer over onze werkwijze