Grooming

Grooming is een relatief nieuwe strafbaarstelling (sinds april 2014) die minderjarigen op internet moet beschermen tegen pedofielen en andere personen die misbruik willen maken van hen. Grooming is een moderne vorm van kinderlokking. Gebeurde kinderlokking vroeger vooral buiten in de ‘echte’ wereld, nu gebeurt het vooral online. Via social media, online communicatiediensten of games worden minderjarigen bewogen om af te spreken met het oogmerk seks te hebben of kinderporno te vervaardigen. Een advocaat gespecialiseerd in zedendelicten kan zowel verdachten als slachtoffers bijstaan in het strafproces en biedt de nodige juridische bijstand. Neem contact op met een advocaat.

Strafbaarstelling en strafbedreiging

Via grooming word geleidelijk het vertrouwen van een kind gewonnen. Vaak is het een langdurig proces. Degene die contact legt met de minderjarige is strafbaar vanaf het moment dat de dader zich concretiseert tot een voorstel voor een ontmoeting. Volgens de wetgever volgt daarna ‘enige handeling gericht op het verwezenlijken van die ontmoeting’. Na de handeling ter verwezenlijking pleegt men een strafbaar feit. Lichamelijk contact is niet vereist. Het draait vooral om het oogmerk; de contactzoekende persoon moet het oogmerk hebben op het plegen van ontuchtige handelingen met de minderjarige. Dit oogmerk kan worden bewezen door de inhoud van de contacten (bijvoorbeeld chat- of mailgesprekken).

De delictsomschrijving, ingevolge artikel 433bis/1 strafwetboek is als volgt:

  • De dader moet meerderjarig zijn
  • En moet gebruik hebben gemaakt van informatie- en communicatietechnologieën om te communiceren met het slachtoffer
  • Het slachtoffer is een minderjarige (kennelijk of vermoedelijk)
  • Met het oog om het plegen van een misdaad of wanbedrijf jegens de minderjarige te vergemakkelijken

Strafbedreiging
De dader van bovenstaand misdrijf wordt gestraft met een correctionele gevangenisstraf van 3 maanden tot 5 jaar. Opgelet: indien de betrokkene reeds eerder werd veroordeeld is er een risico dat de straf verdubbeld wordt door de strafrechter.

Strafblad bij grooming

De veroordeling vanwege een zedenmisdrijf wordt opgenomen in uw strafregister. Dit heeft gevolgen voor de verkrijging van een verklaring omtrent het goed gedrag en zeden die veel werkgevers vragen. Een veroordeling zorgt ervoor dat u gedurende uw hele leven als zedendelinquent geregistreerd blijft staan. Beperk de schade en schakel een advocaat in.

De rol van een strafrechtadvocaat bij grooming

Een strafrechtadvocaat is er voor verdachten van zedenfeiten om te zorgen dat zij een eerlijk proces krijgen als zij verdachte zijn in een zaak betreffende grooming. De maatschappij heeft hen vaak al veroordeeld, maar het is de rechter die formeel gaat over de bestraffing. In het belang van de cliënt, maar uiterst discreet en met de grootste zorgvuldigheid, zal een advocaat zoeken naar tegenbewijs, fouten in de opsporing of een strafmaatverweer voeren.

Voor slachtofferskan een advocaat juridische bijstand bieden gedurende het strafproces. Het slachtoffer heeft bepaalde rechten, zoals recht op schadevergoeding, spreekrecht en recht op informatie uit het strafrechtelijk onderzoek. Een gespecialiseerde zedenadvocaat staat slachtoffers bij vanaf aangifte tot uitspraak.

Heeft u vragen?

Raadpleeg direct onze adviesbalie. Onze juristen kunnen er voor zorgen dat de juiste zedenfeiten advocaat bij u in de buurt wordt gecontacteerd. Hiervoor bespreekt de juridische intakebalie graag de mogelijkheden met u. Lees over meer onze werkwijze.

Kosten
Uw contact met de Zedenfeiten Advocaten Balie is geheel kosteloos en vrijblijvend. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in zeden dossiers en zijn onafhankelijk. Wij begrijpen het belang van uw privacy en zorgen er voor dat uw informatie zeer discreet behandeld wordt.

Heeft u een vraag over een zedenfeit?
Mail uw vraag naar onze adviesbalie. Wij nemen direct vrijblijvend contact met u op en zullen uw vraag verder behandelen.


Lees meer over onze werkwijze